Board Refreshment

Wanneer is een Raad van Commissarissen verplicht?

Een Raad van Commissarissen is verplicht voor ondernemingen die zich kwalificeren als een structuurvennootschap en voor beursgenoteerde ondernemingen.

Structuurvennootschap

Een B.V. is een structuurvennootschap wanneer;

  • De B.V. meer dan 100 werknemers in Nederland werkzaam heeft;
  • Het geplaatst kapitaal hoger is dan het vastgestelde grensbedrag van 16 miljoen euro, en;
  • De vennootschap wettelijk verplicht is om een ondernemingsraad te hebben

Eigen keuze

Voldoet de onderneming niet aan deze voorwaarden, mag het altijd vrijwillig een Raad van Commissarissen instellen. Voor deze Raad gelden precies dezelfde rechten en plichten als voor een verplichte Raad van Commissarissen en is dan ook statutair bevoegd.

Benoeming

De Raad van Commissarissen wordt benoemd door de aandeelhouders. Vervolgens worden individuele leden van de Raad van Commissarissen ook benoemd door de aandeelhouders, maar op voordracht van de zittende commissarissen. De aandeelhouders kunnen kandidaten aandragen maar de Raad van Commissarissen bepaalt welke kandidaat ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Voor meer informatie klik hier.