Board Refreshment

Hoe zorg ik voor een goede onboarding voor een nieuw lid van onze Raad van Commissarissen?

De start is cruciaal

Om de beoogde toegevoegde waarde van het nieuwe lid volledig te kunnen benutten is het onboarding proces van cruciaal belang. Zorg voor een geïnstitutionaliseerd proces waarin elk nieuw lid wordt meegenomen. Betrek de directie/ Raad van Bestuur bij het opstellen van het programma van onboarding. 

Mogelijkheden 

Denk hierbij aan een standaard introductieprogramma. Maar bied in dit proces ook ruimte voor de individuele vragen of uitdagingen. Bijvoorbeeld als het voor het nieuwe lid de eerste toezichthoudende rol is, zou persoonlijke begeleiding door een ervaringsdeskundige waarde kunnen toevoegen. 

Wat kan Board Refreshment betekenen?

Board Refreshment kan deze begeleiding uithanden nemen, ook wanneer Board Refreshment niet de werving heeft begeleid. Wij verzorgen individuele begeleiding en sparringsmogelijkheden voor net gestarte commissarissen, voor de mogelijkheden. 

Als organisatie meer weten over de mogelijkheden? Board Refreshment kan hier in ondersteunen, ook als Board Refreshment de search niet heeft begeleidt. 

Als commissaris / toezichthouder meer weten over de mogelijkheden? Het is nooit te laat voor een goed gesprek en jezelf scherpen aan een stevige gesprekspartner.  Board Refreshment kan jou introduceren en koppelen.