Board Refreshment

Hoe gaat Board Refreshment te werk?

Een nieuw perspectief

Als Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht ligt de focus op de taken en verantwoordelijkheden als toezichthouder en de uitdagingen van de sector en organisatie waar je toezicht op houdt. In een klein team is het een uitdaging om aansluiting bij de omgeving en balans in kennis en vaardigheden samen te brengen. Daarom is het cruciaal om bij elke vacature in de Raad stil te staan bij de kans om je Raad te versterken met een nieuw perspectief: iemand met relevante actuele kennis en een netwerk van toegevoegde waarde.

Board Refreshment bemiddeld zowel ervaren commissarissen als nieuwkomers met oog voor de samenstelling van de Raad. Onze missie is: Elke organisatie een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht die inclusief en evenwichtig is samengesteld, waarbij cijfers en technologie hand in hand gaan met aandacht voor maatschappelijke belangen en welzijn van stakeholders.

Objectief search proces

Board Refreshment werkt met een objectief searchproces waarbij we bewuste en onbewuste oordelen proberen te beperken. Wij werken onder andere met anonieme profielen, een selectie te faciliteren waarbij de focus blijft op de search en de aansluiting van het profiel. Deze aanpak zorgt voor kwaliteit en creëert ruimte voor inclusiviteit.  

Een sterk netwerk met een actieve benadering

Bij Board Refreshment zijn wij continu proactief op zoek naar nieuwe potentiële kandidaten voor elke organisatie(vorm), voor profit & non-profit, exclusief voor het invullen van vacatures voor de Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht. Door onze proactieve netwerkuitbreiding kunnen we ons zelf een specialist noemen op het bemiddelen van sterkte, actueel relevante toezichthouders en commissarissen. 

Daarnaast ondersteunt Board Refreshment ervaren en onervaren commissarissen en toezichthouders in hun ontwikkeling e/o de search naar een nieuwe rol. 

Nooit een conflict of interest

Board Refreshment bemiddelt kandidaten enkel naar een toezichthoudende rol. Wij zijn een gespecialiseerd bureau in non-executive search en vervullen daarom exclusief toezichthoudende functies.  

Benieuw naar hoe andere de werkwijze van Board Refreshment ervaren? Of wil je meer weten over de missie Board Refreshment? Klik hier.