Board Refreshment

Over ons

Onze missie

Elke organisatie een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht die inclusief en evenwichtig is samengesteld, waarbij cijfers en technologie hand in hand gaan met aandacht voor maatschappelijke belangen en welzijn van stakeholders.

Waarom?

Wij denken dat het beter kan.

De invloed van de top van een organisatie op de werkvloer en de omgeving is enorm. Commissaris zijn is geen erebaan, het is een functie met verantwoordelijkheden en met een voorbeeldfunctie. Daar wordt de toon gezet voor wat betreft openheid, eerlijkheid en ethiek, hier worden de cultuur en waardes van de organisatie bepaald.

The tone from the top is not what you say, it’s what you do

Het vraagt om kwetsbaarheid, herkenbaarheid, luisteren, verantwoording en verantwoordelijkheid en om willen bijdragen aan een samenleving waarin er oog is voor iedereen inclusief de generaties aan wie we de wereld overdragen. Op dat niveau kunnen we het verschil maken door alleen genoegen nemen met het best mogelijke team.

Een goede Raad van Commissarissen / Toezicht vraagt een sterke backbone; stevige bestuurders die in staat zijn verschillende inzichten op een constructieve manier op tafel te krijgen en ruimte te houden voor het gesprek hierover; ervaren toezichthouders met rolvastheid. Daarmee creëer je ruimte voor commissarissen die bestuurlijk gezien mogelijk lichter zijn maar dat compenseren met relevante expertise en aansluiting bij de maatschappij.

Sustainable Development Goals focus

Board Refreshment onderschrijft de Sustainability Development Goals van de Verenigde Naties. In het bijzonder Goal 5, 8 en 16. SDG 5 staat voor het bereiken van gender gelijkheid en daarbij in het bijzonder empowerment voor alle vrouwen, non-binaire en transgender personen. SDG 8 staat voor het bevorderen van aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei. Good governance speelt een grote rol in het bereiken van SDG 8. Net als in SDG 16 waarbij het bevorderen van een vreedzame en inclusieve samenleving centraal staat. Op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen waarbij representatief bestuur een belangrijke voorwaarde is.

Wie zijn wij?

Wij zijn Board Refreshment. Wij ondersteunen de Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht met het gehele werving en selectieproces en waar wenselijk aangevuld met professionele begeleiding tijdens de onboarding. En dit doen we niet zomaar. Dit doen we door middel van een helder proces met aandacht voor stakeholders én kandidaten. Board Refreshment zet in op een herkenbare en aansprekende ‘tone at the top’. Wij dagen Raden van Commissarissen / Toezicht uit om bij elke wisseling in de Raad de vraag te durven stellen: kan het beter en met wie komen we verder?

Board Refreshment zet in op collectief leiderschap aan de top van elke organisatie door de kracht van verschillen als cultuur, gender, kennis, achtergrond en leeftijd.

Challenge vandaag met het perspectief van morgen

Challenge het team met een extra perspectief in de raad van commissarissen

Challenge jouw organisatie