Board Refreshment

Is een Raad van Toezicht verplicht bij een stichting?

Een Raad van Toezicht is niet wettelijk verplicht voor een stichting. De plichten en bevoegdheden van een Raad van Toezicht zijn wel verankerd in wetgeving en kennen daarbij dezelfde plichten en rechten als een Raad van Commissarissen bij een N.V. of B.V.

In de verschillende sector Governance Codes staan daarnaast algemene plichten en bevoegdheden beschreven als basis voor de zogeheten Good Governance. Verschillende branches hebben hun eigen code geschreven en die zijn leidend voor de sector waarin de stichting opereert. Het is belangrijk om die te kennen. 

Zou je meer willen weten over de mogelijke voordelen van een Raad van Toezicht of wordt er verwogen om een Raad van Toezicht in te richten. Dan kan het zeker de moeite waard zijn om contact op te nemen met Board Refreshment. 

Voor tips kun je ook alvast hier klikken