Board Refreshment

Privacystatement

In deze privacystatement leggen wij uit hoe wij met de persoonsgegevens omgaan die wij van u krijgen. Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk en zorgvuldig om met de gegevens die wij over u te weten komen en bewaren.

Board Refreshment is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat Board Refreshment bepaalt welke gegevens wij van u verwerken, hoe en voor welk doel. Wij verwerken persoonsgegevens onder andere door ze op te slaan en waar nodig delen we deze met andere partijen.

De ‘andere partijen’ zijn opdrachtgevers die op zoek zijn naar geschikte kandidaten, potentiële sparringpartners, partijen zoals opleiders en trainers die wij inhuren voor o.a. begeleiding. Hier rekenen wij ook partijen bij die voor ons gegevens van u verwerken, zoals een softwareleverancier die ons CRM implementeert / beheert. Met deze partijen maken wij afspraken over beveiliging, geheimhouding en de rechten die u vanuit de privacyregeling heeft.

Wij bewaren uw gegevens, tenzij u ons verzoekt om deze eerder te verwijderen, zolang als wij met u actief contact onderhouden over en gedurende begeleiding e/o plaatsing en tot 5 jaar na afloop.

Daar waar Board Refreshment staat betreft het alle activiteiten die Board Refreshment onderneemt (KvK 69810354).

Op het moment dat u zich bij ons inschrijft via de website of persoonlijk verzamelen wij de volgende gegevens:

  • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats
  • Geboortedatum en geboorteplaats
  • Geslacht
  • Nationaliteit
  • Telefoonnummer en e-mailadres, social media adressen
  • Curriculum vitae
  • Interesses, motivatie & referenties
  • Foto’s en video’s door u aangeleverd e/o gemaakt tijdens activiteiten van Board Refreshment

In het algemeen verzamelen wij alleen gegevens voor het kunnen bemiddelen en begeleiden van onze relaties incl. begeleiding in persoonlijke ontwikkeling en koppeling aan sparringpartners.

Wij mogen deze gegevens op basis van privacywetgeving verzamelen omdat het noodzakelijk is voor de dienstverlening die wij u bieden en om goede matches tot stand te brengen. Hierbij houden wij altijd in gedachte dat uw privacy niet in het geding mag komen en wij uw belang behartigen.

Alleen mensen via bij Board Refreshment Wij beveiligen je persoonsgegevens op verschillende manieren, om ervoor te zorgen dat je gegevens bij ons veilig zijn en blijven. Dat doen wij bijvoorbeeld door de toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken, je account te beveiligen, gebruik te maken van veilige communicatiekanalen en netwerkbeveiliging. Ook maken wij afspraken over goede beveiliging met partijen die voor ons gegevens van jou verwerken.

Board Refreshment kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in de privacystatement. De meest actuele privacystatement is in te zien op de website. Deze versie is opgesteld in juli 2018.

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen resp. wijzigen of ons te verzoeken alle gegevens te verwijderen. Neemt u dan s.v.p. contact met ons op.