Board Refreshment

Wat is het verschil tussen executive search en non-executive search?

Een executive search bureau is een gespecialiseerd wervings- en selectiebureau voor hoger management en directieniveau. Een executive search bureau werft voor specifieke functies binnen een organisatie. 

Een non-executive searchbureau is een gespecialiseerd wervings- en selectiebureau voor commissarissen en toezichthouders. Er zijn veel search bureaus die zowel actief zijn bij de executive search als de non-executive search. Met Board Refreshment geloven wij in de kracht van focus en specialisme. 

Onze missie

Elke organisatie een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht die inclusief en evenwichtig is samengesteld, waarbij cijfers en technologie hand in hand gaan met aandacht voor maatschappelijke belangen en welzijn van stakeholders.

Professionalisering in toezicht

Waar vroeger een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen wel werd gezien als een verplichting of formaliteit, was het ook begrijpelijk dat een opening in de Raad kon worden opgevuld met een ervaren bevriende bestuurder uit het netwerk. Inmiddels is iedereen wel doordrongen van het belang van professionaliteit en verantwoordelijkheid. 

De rol van de Raad is continue in ontwikkeling en beweging. Dat vraagt daarom om een gesprekspartner aan de kant van het bureau die hier in thuis is en die aandacht heeft voor de opdrachtgever, de kandida(a)t(en) én de finesses van de rol van commissaris en toezichthouder. Weten wat Board Refreshment voor je kan betekenen? Lees hier verder.

Waar het bij een reguliere baan prima is om na een aantal jaar uit te kijken naar een nieuwe uitdaging is dat in toezicht minder vanzelfsprekend. Over het algemeen wordt een commissaris of toezichthouder benoemd voor een periode van vier jaar, met een optie voor nog een keer vier jaar. 

Kandidaten moeten goed weten waar ze aan beginnen. Dus is het als kandidaat ook goed om te schakelen met een partij die weet waar het over gaat en je kan challengen op geschiktheid. Weten wat Board  Refreshment kan betekenen? Klik hier.