Board Refreshment

Gevraagd voor een Raad van Toezicht?

Netwerk

Mocht je een aansprekend profiel hebben kan je benaderd worden voor een rol in een Raad van Toezicht. Naast je werkzaamheden en prestaties, kan een goed netwerk een belangrijke factor zijn om in beeld te komen. 

Onderzoek / Due Dilligence

Als je gevraagd wordt is dat natuurlijk een compliment en een goede reden om in gesprek te gaan waarom de organisatie of de zittende raadsleden van mening zijn dat jij een goede aanvulling bent in de Raad van Toezicht. 

Dit klinkt algemeen maar het is heel belangrijk om dit te weten voordat je in alle enthousiasme ‘ja’ zegt. Bedenk of je ook uit jezelf zou hebben gereageerd op een eventuele vacature in de Raad van Toezicht of waarom mogelijk niet. 

Verdiep je echt in de Raad en de organisatie, in het product of dienst, de jaarrekening, de cultuur, de stakeholders, directie en raadsleden en niet op de laatste plaats de kansen en uitdagingen van de organisatie. 

Besluit

Pas na een gedegen onderzoek en afwegingen bij jezelf, de organisatie en de Raad neem je een besluit. Bedenk dat het een besluit is voor de lange termijn en ga daarbij uit van een termijn (meestal) minimaal vier jaar. 

Wat kan Board Refreshment voor je betekenen? 

Behoefte om hier over te sparren en/of na te denken over hoe je een goede start gaat maken? Board Refreshment biedt meerdere vormen van ondersteuning. 

We kunnen om te beginnen met je van gedachte wisselen of dit een goede start en kans is voor jou. 

Daarnaast biedt Board Refreshment een persoonlijk begeleidingstraject gedurende het eerste jaar. Zeker de moeite waard als je wilt investeren in je eigen effectiviteit en ontwikkelen in de professionaliteit en beschouwing die van een toezichthouder wordt verwacht.