Hoe vaak is er contact tussen de Ondernemingsraad (OR) en de Raad van Commissarissen (RvC)?

Maak nu een afspraak!

Maak nu een afspraak!