Board Refreshment

Welke belangen moet een Raad van Commissarissen (RvC) behartigen?

De RvC behartigt het belang van de onderneming, wat inhoudt dat het zich inzet voor de continuïteit van de organisatie en de belangen die de organisatie vertegenwoordigt. 

Dit belang is breder dan het belang van bijvoorbeeld de aandeelhouders.

De taken en verantwoordelijkheden van de RvC zijn vastgelegd in Burgerlijk wetboek, boek 2. 

Wettelijk zijn er drie taken in willekeurige volgorde:

  1. Toezicht houden
  2. Klankbordrol
  3. Werkgever

Voor meer informatie over wat een Raad van Commissarissen doet, klik hier

De Raad van Commissarissen is een vorm van intern toezicht. Dus voor sommige besluiten is goedkeuring van de RvC nodig en dat zal de directie/Raad van Bestuur voorgenomen besluiten moeten voorleggen. 

Naast de formele rol kan ook het netwerk van een individuele commissaris van belang zijn voor de organisatie. Een van de redenen om te zorgen dat de verschillende leden van de Raad een diverse achtergrond hebben. 

Goed om te weten, als lid van een RvC ben je commissaris maar in die rol kan je ook wel worden aangeduid als toezichthouder. Wil je weten wat de verschillen zijn tussen een RvC en RvT? Klink hier.