Board Refreshment

Wat doet een commissaris of toezichthouder?

Een commissaris houdt toezicht op het beleid en uitvoering van het beleid van een onderneming (meestal B.V. of N.V.) namens aandeelhouders en stakeholders. In de Nederlandse Corporate Governance Code wordt uitvoerig beschreven welke taken hierbij horen. Denk bijvoorbeeld aan het toezichthouden op kwaliteit en integriteit van de financiële besluitvorming. Maar ook op de effectiviteit van de risicobeheersing- en controlesystemen.

Collegiale verantwoordelijkheid

Een commissaris is samen met de andere leden collegiaal verantwoordelijk. Dit betekent dat ieder lid van de Raad van Commissarissen gezamenlijk verantwoordelijk is voor het functioneren van de Raad. 
Voor meer informatie klik hier.

Vertegenwoordiging Stakeholders

Een toezichthouder houdt eveneens toezicht op de betreffende organisatie (veelal een non profit organisatie) namens alle stakeholders. Hier zijn dus geen aandeelhouders betrokken, soms wel leden. 

Een toezichthouder is een van de leden van de RvT en is ook samen met de andere leden collegiaal verantwoordelijk.   

Voor meer informatie klik hier.

Zowel een commissaris als een toezichthouder bekleden een toezichthoudende rol en zodoende wordt de term toezichthouder ook wel als verzamelnaam gebruikt voor beide rollen. 

Weten of dit jou past en een keertje sparren? Klik hier.