Board Refreshment

Hoeveel tijd kost een commissariaat?

Uit diverse onderzoek onder commissarissen blijkt dat een commissariaat gemiddeld genomen zo’n 2 dagen tot 18 uur per maand kost. Hieronder zie je de gemiddelde tijdsbesteding volgens het nationaal commissarissenonderzoek:

Tijdsbesteding Commissariaat

(Bron: Nationaal Commissarissen Onderzoek 2015)

Afhankelijk van jouw rol…

Maar de tijdsbesteding aan een commissariaat is voor het grootste gedeelte afhankelijk van de rol die je binnen een commissariaat bekleed en de uitdagingen waarvoor de organisatie staat. Stapt het bestuur op en ben jij voorzitter van de remuneratie commissie; dan zal je er meer tijd aan kwijt zijn dan wanneer de organisatie in rustig vaarwater verkeert. 

Gedeeltelijk flexibel in te delen

Voor een deel van de tijd die je investeert in je commissariaat kan je zelf het tijdstip bepalen. Bv. het voorbereiden van de vergadering, het bijhouden van ontwikkelingen in de branche of het volgen van een relevante opleiding. Maar voor een ander deel heb je te maken met de agenda van de organisatie en de gehele Raad van Commissarissen. Hierbij kun je denken aan de aandeelhoudersvergadering, reguliere RvC vergaderingen, het treffen van de accountant, de zelfevaluatie of een nieuwjaarsbijeenkomst. 

Voorkom onderschatting

Het is belangrijk om je te realiseren dat de kans groot is dat je als toezichthouder gedurende jouw lidmaatschap van de Raad zeker een keer onrustige tijden mee maakt en dat je dan (extra) tijd vrij moet kunnen maken. Het is daarom ook belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de organisatie en niet zomaar blind de rol van toezichthouder te accepteren. Wees goed voorbereid.