Board Refreshment

RECOMMENDED REFRESHMENTS April ’21

Recommended Refreshment: Media tips die je als (toekomstig) commissaris wilt lezen, luisteren of kijken.
Deze maand de tweedelige serie: Scheefgroei in de Polder en het boek: Perspectiefvol Leiderschap.

 

Scheefgroei in de Polder

Met het boek Fantoomgroei van Sander Heijne als startpunt neemt Jeroen Pauw de kijker mee door de realiteit van vele Nederlanders. Tegenover de continue economische groei staat een continue groei van onzekerheden. De Hollandse nuchtere ondernemerstrots wordt gemakkelijk doorprikt en maakt in de eerste aflevering van dit tweeluik plaats voor een donkere realiteit. Er wordt een spiegel voorgehouden voor bestuurlijk Nederland: Hoe gaan we om met arbeidscontracten, lonen, (on)zekerheid? Ben je wel een ondernemer wanneer je je medewerkers als ZZP’ers onder het minimumloon laat werken?

De illusie dat je in Nederland jezelf van een dubbeltje naar een kwartje kunt werken zijn we armer. Toch waren de bestuurders van onder andere de SER, SCP, DNB en AFM gematigd positief en droegen verscheidende oplossingsrichtingen aan. Zo werd de trots op ons land in de tweede aflevering weer gedeeltelijk hersteld. Terecht of onterecht? Een aanrader voor elke commissaris of toezichthouder om aan de hand van deze miniserie (2 delen) zelf te beoordelen of brede welvaart ook in hun vergadering een plek op de agenda verdient.

Scheefgroei in de Polder is hier terug te kijken

 

 

Perspectiefvol leiderschap

Met als centraal thema ‘vertrouwen’ (in jezelf en je omgeving) deelt Bert-Jan van der Mieden ervaringen via de Pyramide van Vertrouwen: van vertrouwen naar verbondenheid naar vitaliteit.

Hij daagt de lezer uit in diens dagelijks leven meer aandacht te hebben voor luisteren naar, leren van en over anderen. Dit boek is een dikke pil maar niet zonder reden. Het is een lijvig boek waarin veel ‘leiders’ uit de sport, kunst, politiek, profit en not or profit hun positieve ervaringen delen. In het boek delen topbestuurders en filosofen hun visie op de belangrijkste eigenschappen van een leider (nu en in de toekomst). Juist de verscheidenheid aan antwoorden kunnen een goed hulpmiddel zijn om na te denken over jouw eigen stijl en als reflectie op hoe je je als leider wilt opstellen.

Het boek leest als een dagboek van iemand die probeert alles omvattend te zijn op het gebied van samenwerking en daarin zijn overpeinzingen met de lezer deelt.

Interessant zijn de P’s. Menigeen kent de 3 P’s van John Elkington: people, planet, profit. Bert-Jan van der Mieden heeft deze in zijn boek uitgebreid naar de 8 P’s om op deze wijze naast elkaar leven meer te vertalen naar bewust met elkaar leven: peace, people, perspective, planet, power, priority, profit en proud.

Perspectiefvol Leiderschap te bestellen via: bjpvandermieden@pyramide.nl
Bert-Jan van der Mieden
978-90-808612-3-7