Board Refreshment

Open sollicitatie

Wij zijn Board Refreshment. Wij ondersteunen de Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht (RvC/RvT) met het gehele werving en selectieproces en waar wenselijk aangevuld met professionele begeleiding tijdens de onboarding. En dit doen we niet zomaar. Dit doen we door middel van een helder proces met aandacht voor stakeholders én kandidaten. Board Refreshment zet in op een herkenbare en aansprekende ‘tone at the top’. Wij dagen RvC’s/RvT’s uit om bij elke wisseling in de Raad de vraag te durven stellen: kan het beter en met wie komen we verder?

Board Refreshment zet in op collectief leiderschap aan de top van elke organisatie door aandacht voor de kracht van verschillen in cultuur, gender, kennis, achtergrond en leeftijd. Naast werving en selectie zet Board Refreshment zich in voor kennisontwikkeling op gebied van corporate governance en toezicht. We mengen ons dan ook regelmatig in het publieke debat.

Denk jij een bijdrage te kunnen leveren aan onze missie? Wij staan altijd open voor sollicitaties! Neem contact op via info@boardrefreshment.nl.