Board Refreshment

Onderzoeksstage

Onderzoeksstage bij Board Refreshment

Wij zijn Board Refreshment. Wij ondersteunen de Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht (RvC/RvT) met het gehele werving en selectieproces en waar wenselijk aangevuld met professionele begeleiding tijdens de onboarding. En dit doen we niet zomaar. Dit doen we door middel van een helder proces met aandacht voor stakeholders én kandidaten. Board Refreshment zet in op een herkenbare en aansprekende ‘tone at the top’. Wij dagen RvC’s/RvT’s uit om bij elke wisseling in de Raad de vraag te durven stellen: kan het beter en met wie komen we verder?

Board Refreshment zet in op collectief leiderschap aan de top van elke organisatie door aandacht voor de kracht van verschillen in cultuur, gender, kennis, achtergrond en leeftijd. Naast werving en selectie zet Board Refreshment zich in voor kennisontwikkeling op gebied van corporate governance en toezicht. We mengen ons dan ook regelmatig in het publieke debat.

Er is eigenlijk zowel wetenschappelijk als maatschappelijk breed relatief weinig bekend over de werking van organen als de RvC/RvT en hoe we daar overwogen besluitvorming kunnen waarborgen. Wij geloven dat het begint bij samenstelling. Om onze veronderstelling te toetsen en de kennisontwikkeling te versnellen, faciliteren we graag een onderzoeksstage.

 

Mogelijke onderwerpen:

  • Samenstelling Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht
  • Netwerkanalyse commissarissen en toezichthouders in Nederland
  • Opvolgingsbeleid en talent ontwikkeling

 

Wie ben jij?

  • Je bent bezig met een hbo of universitaire opleiding op het gebied van een relevante sociale wetenschap. Bij voorkeur bestuurskunde of corporate governance.
  • Ervaring met het uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve analyses is een pré;
  • Je bent nieuwsgierig en vindt het leuk om je in de wereld van toezicht te verdiepen;

 

Interesse?

Heb jij een interessant idee voor een onderzoeksstage? Stuur een korte motivatie en je idee naar info@boardrefreshment.nl.

Mocht je vragen hebben over de vacature, neem vooral contact met ons op!