Board Refreshment

Nasdaq’s plan to boost diversity on corporate boards gets SEC approval

2 dagen voordat de deadline verstreek kwam dan toch uiteindelijk een positief oordeel! De U.S. Securities  heeft het voorstel van Nasdaq goedgekeurd om de diversiteit in de raden van bestuur van op de beurs genoteerde bedrijven te vergroten!

De regel vereist dat alle aan de Nasdaq genoteerde bedrijven ten minste twee verschillende bestuurders hebben, waaronder een vrouw en een lid van een “ondervertegenwoordigde” minderheidsgroep, waaronder zwarte mensen, latino’s of leden van de LGBTQ+-gemeenschap. Bedrijven die niet ten minste twee verschillende bestuurders hebben, moeten schriftelijk motiveren waarom ze dat niet doen.

Op naar meer transparantie en meer diversiteit!

Lees het hele artikel