Board Refreshment

‘Meerderheid benoemde commissarissen via eigen netwerk’

In de private sector komt 63% van de benoemde toezichthouders uit de welbekende eigen vijver van zittende commissarissen, aldus het op 26 november gepresenteerde Nationaal Commissarissen Onderzoek 2020. Uit dit onderzoek blijkt dat 7% van de commissarissen bij private bedrijven reageerde op advertenties en 26% kwam via een intermediair. 

Marie-Leontine de Graaf, mede-eigenaar van Board Refreshment, search bureau dat een zo evenwichtig en inclusief mogelijke samenstelling van Raad van Commissarissen en Toezicht nastreeft, zegt daarover het volgende: “Nederland barst van het talent. Maar het talent vindt nog onvoldoende de weg naar de top, dat wordt pijnlijk zichtbaar in dit onderzoek. Wij zien dat ook in de dagelijkse praktijk; veel uitermate geschikte potentiele toezichthouders vragen ons hoe ze commissaris kunnen worden. Ze kennen de wegen niet.”

Afbeelding met buiten, steen

Automatisch gegenereerde beschrijving
Foto: Tobi Oluremi

De Graaf vervolgt: “Om te zorgen dat je in beeld komt voor een Raad van Commissarissen (RvC) is het primair belangrijk om je netwerk in te zetten. Maar je moet wel weten hoe je dat doet. En voordat je dat doet moet je weten wat je wilt en brengt; waar je aan tafel wilt komen en waarom. Kortom zorg dat je goed voorbereid bent.” 

Board Refreshment heeft met haar boek Commissaris worden dat sinds november 2020 te koop via de online boekhandels een belangrijke stap gezet in het transparanter maken van de acties die iemand zelf kan nemen. Over de theorie van het toezichthouden is veel geschreven en er zijn vele goede opleidingen. Maar een werkboek met tips, adviezen en lessen uit de praktijk over hoe je daadwerkelijk commissaris wordt, was er nog niet. De Graaf: “De invloed van toezichthouders op het Nederlands bedrijfsleven is immens. Meer inclusieve evenwichtige RvC’s die uit allerlei geledingen geworven worden, zouden Nederlandse bedrijven veel innovatiever en succesvoller maken.” 

Dat diversiteit innovatie bevordert en zelfs aandacht bevordert voor verantwoord ondernemerschap concludeerde ookprofessor Henk Volberda van het Amsterdam Centre for Business Innovation van de UvA in zijn jaarlijkse Innovatie Monitor afgelopen oktober. De Graaf vervolgt: “We zien dat verschil in 

perspectief tussen de leden van de RvC, waarbij de voorzitter in staat is mensen te verbinden, bijdraagt aan de effectiviteit van de RvC. We zien ook dat de voorbeeldfunctie van een RvC als het gaat om inclusiviteit direct wordt (h)erkend en gewaardeerd door medewerkers en stakeholders. Wij hopen dat talentvolle kandidaten zich meer in de kijker spelen voor zo’n Raad van Commissarissen of Toezicht door het lezen van ons boek.”

De overige onderzoeksresultaten zijn te vinden in het jaarboek Corporate Governance 2020, uitgegeven door Wolters Kluwer. 

De resultaten van professor Henk Volberda komen uit de Innovatie Monitor en MT Sprout d.d. 19 oktober 2020.