Board Refreshment

De fiscale spelregels voor commissarissen

Hoe word je als commissaris wegwijs in alle relevante fiscale spelregels rondom je commissariaat? Als commissaris moet je niet alleen de ins en outs van je sector weten, je moet ook nadenken over je eigen juridische en fiscale positie. Aan welke administratieve verplichtingen moet je denken en hoe geef je fiscaal en juridisch vorm aan je commissariaat? Ook wanneer je je commissariaten uitbreidt, is het goed om hierbij stil te staan. Past de ingeslagen weg nog wel bij de omvang van je werkzaamheden?

Belastingen en andere verplichtingen

Commissarissen kunnen met diverse belastingen en administratieve verplichtingen in aanraking komen. Met welke is onder meer afhankelijk van hoe je het commissariaat vervult. Doe je dit via een BV, een eenmanszaak of gaat het om een beperkte opdracht die je naast je baan vervult? Ook je toekomstige plannen zijn van belang bij het maken van deze keuze.

Wat zijn mijn administratieve verplichtingen als ik mijn eerste commissariaat aanga?

De eerste vraag die je moet beantwoorden is of je je als ondernemer moet inschrijven bij de Kamer van Koophandel en of je je bij de belastingdienst moet aanmelden als “btw-ondernemer”. Deze vraag was helaas niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Het ministerie van Financiën heeft onlangs het Besluit “Btw-heffing bij werkzaamheden van toezichthouders en van leden van diverse commissies” gepubliceerd. Dit Besluit bepaalt dat een lid van de Raad van Commissarissen geen btw-ondernemer is.

Btw-ondernemerschap kan in sommige gevallen echter nog wel van toepassing zijn. Dat is alleen het geval wanneer een commissaris individuele verantwoordelijkheid draagt voor de handelingen van het toezichthoudend orgaan en dus sprake is van zelfstandigheid. Dat is het geval wanneer de commissaris handelt op eigen naam en voor eigen rekening en er economisch risico wordt gelopen.

Hiervan zal in de praktijk slechts in een zeer beperkt aantal gevallen sprake zijn en dus zal de grootste groep van commissarissen niet langer btw hoeven te berekenen over de vergoeding die zij in rekening brengen.

Het Besluit heeft uiteraard gevolgen voor commissarissen die vandaag de dag ten onrechte veronderstellen dat zij btw-ondernemer zijn:

  • Heb je als commissaris in het verleden geen btw gefactureerd over de ontvangen vergoeding? Dan verandert er niets. Het verleden hoeft niet te worden gecorrigeerd.
  • Heb je als commissaris wel btw gefactureerd? Vanaf 7 mei 2021 mag geen factuur met btw meer worden gestuurd. Als het bedrijf de btw die vóór 7 mei 2021 is gefactureerd niet (volledig) in aftrek kon brengen, is het wellicht de moeite waard om na te gaan of de btw voor het verleden gecorrigeerd kan worden.
  • Heb je als commissaris btw in aftrek gebracht voor de aanschaf van onroerende of roerende zaken? Dan zou dit, afhankelijk van je situatie, wellicht gecorrigeerd moeten worden.
  • Heb je als commissaris voor de btw de kleineondernemersregeling (KOR) toegepast? Dan kan het raadzaam zijn om je daarvoor af te melden. De reden hiervoor is dat je onder de KOR geen btw-aftrek hebt ten aanzien van investeringen zoals aanschaf van zonnepanelen, starten van een eigen bedrijf, etc.
  • Let op dat dit Besluit mogelijk ook gevolgen kan hebben als door een commissaris gebruik wordt gemaakt van een management-BV of personal holding BV.

Commissarissen, die geen andere ondernemersactiviteiten hebben en waarvan niet geoordeeld kan worden dat er sprake is van zelfstandigheid, moeten hun btw-registratie beëindigen.

Wat zijn mijn verplichtingen als btw-ondernemer?

Is er wel sprake van zelfstandigheid waardoor er sprake kan zijn van btw-ondernemerschap, dan zijn er diverse verplichtingen en vereisten om rekening mee te houden. Dat betreft dan bijvoorbeeld de verplichte informatie die op een factuur moet worden opgenomen, de frequentie van factureren, het bijhouden van een boekhouding en het tijdig doen van aangifte en betalen van btw, veelal per kwartaal. Wanneer je niet aan deze verplichtingen voldoet, volgen er al snel boetes, ook al is er geen of weinig btw verschuldigd. Het is dus van groot belang de termijnen in de gaten te houden!

Hoe worden mijn commissariaatsinkomsten belast?

Als je je commissariaat niet via een BV uitvoert, dan is het belangrijk om je te realiseren dat het ondernemersbegrip voor de btw anders is dan voor toepassing van de inkomstenbelasting.

Om als ondernemer voor de inkomstenbelasting aangemerkt te worden,  wordt er naar meer aspecten gekeken: Heb je meer dan 1 commissariaat? Hoeveel uur per jaar besteed je aan je commissariaten? Loop je een debiteurenrisico? Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen word je wel of niet als ondernemer voor de inkomstenbelasting aangemerkt. De kwalificatie als ondernemer is belangrijk om te bepalen of je in aanmerking komt voor bepaalde aftrekposten. Wanneer je niet kwalificeert als ondernemer, worden je inkomsten, minus je fiscaal aftrekbare kosten, met inkomstenbelasting belast en heb je nog recht op een (beperkte) vrijstelling hierover. Ben je ondernemer, dan kom je mogelijk nog in aanmerking voor een aantal aantrekkelijke vaste aftrekposten en vrijstellingen.

Voer je je commissaria(a)t(en) via een BV uit, dan heb je veelal te maken met een combinatie van vennootschapsbelasting, loonbelasting en dividendbelasting. Hoe hoger je inkomsten zijn, hoe aantrekkelijker het is – vanuit fiscale overwegingen – om je commissaria(a)t(en) via een BV uit te voeren.

Waarom zou ik mijn commissariaat via een BV uitvoeren?

Daar kunnen diverse overwegingen aan ten grondslag liggen, zoals beperking van een aansprakelijkheidsrisico en/of een fiscaal gunstiger regime. Hoe hoger je (commissariaats-)inkomsten zijn, hoe aantrekkelijker het kan zijn om deze functie uit hoofde van een dienstbetrekking met je BV uit te voeren. Het hebben van een BV neemt wel beduidend meer verplichtingen met zich mee. Er moet jaarlijks een jaarrekening door een accountant gemaakt worden en deze jaarrekening moet ook bij de Kamer van Koophandel worden gedeponeerd. Verder ben je verplicht een loonadministratie te voeren, omdat de BV je een salaris moet uitbetalen. Tenslotte moet er voor een BV ook jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting gedaan worden.

Waar te beginnen?

Het is altijd raadzaam om je situatie eens met een belastingadviseur te bespreken, of je nu een startende of doorgewinterde commissaris bent. Tijdens zo’n gesprek kan je doornemen welke juridische vorm voor jou de meest passende is en welke verplichtingen daarbij horen. Ook kun je bespreken of je administratief gezien liever de touwtjes zelf zoveel mogelijk in handen houdt of dat je er juist de voorkeur aan geeft om zoveel mogelijk uit te besteden.

Onze belastingadviseurs en accountants kunnen je hier uitstekend in begeleiden. Wanneer je in een vroeg stadium start met het inschakelen van ter zake kundige begeleiding, kan de overeenkomst tussen jou en je opdrachtgever ook tijdig getoetst worden op de fiscale en juridische merites. Zo is er voldoende tijd om – zo nodig – bij te sturen.

Kortom

Wij nodigen je van harte uit om – vrijblijvend – contact op te nemen met één van onze adviseurs via ons telefoonnummer 071-5 422 720 of via hun rechtstreekse nummers. Zij kunnen je telefonisch te woord staan of een (video-)afspraak met je inplannen om je uitgebreid te informeren over de mogelijkheden.

Saskia Hemmes-van der Kruk
S.Hemmes-vanderkruk@hbk.nl
06 – 15 89 47 44

Thijs van Gastel
T.vangastel@hbk.nl
06 – 41 42 57  73