Board Refreshment

ECB ziet nu ook toe op diversiteit in bankbestuur

Mooi nieuws! De European Central Bank breidt haar beoordeling van de geschiktheid van Europese bankbesturen uit!
“Divers leiderschap geldt al lange tijd als de sleutel voor doeltreffend bestuur. Het draagt bij tot onafhankelijke meningsvorming en tot een klimaat waarin beslissingen van de leiding ter discussie kunnen worden gesteld. Bankbesturen die voldoende divers zijn naar geslacht, leeftijd, geografische herkomst, opleiding en beroepsachtergrond hebben een ruimer arsenaal aan informatie, ervaring en waarden tot hun beschikking. Dit is goed voor de besluitvorming en efficiency.” Aldus de ECB

Lees het volledige artikel verschenen in het Financieele Dagblad hier.