Board Refreshment

De Commissaris van vandaag en morgen

De commissaris van vandaag en
morgen; Marieke Romano-
van den Hoek treedt toe tot
de RvC van Univé Zuid-Nederland.

Marieke Romano-van den Hoek (36) is 29 september toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Univé Zuid-Nederland.

Vanwege haar voorliefde voor de duurzame kant van ondernemen is Van den Hoek volgens Ad Koppejan, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Univé Zuid-Nederland, een uitstekend vertegenwoordiger van de toekomstige ledengeneraties van Univé. ‘En daarmee een waardevolle investering, want samen werken we aan een toekomstbestendige coöperatie.’

Van den Hoek is in 2012 gestart bij energieleverancier Greenchoice als marketing manager en is daar 2018 Commercieel Directeur. Daar vervult zij een leidende rol in de digitale marketing, sales- en communicatiestrategie en is ze eindverantwoordelijk voor de samenwerking met 200 coöperaties (burgerinitiatieven). Eind vorige maand trad ze toe tot de RvC van Univé Zuid-Nederland.

‘Univé’s missie ‘Samen zorgen voor zekerheid’ spreekt mij aan. Zeker nu,’ legt Van den Hoek haar toetreding uit. ‘Univé Zuid-Nederland staat voor de uitdagende taak om te blijven innoveren in een sterk veranderende markt. Daar draag ik graag aan bij met mijn kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid, commercie en innovatie. Het is een eer om de jongere generatie vanuit mijn rol te mogen vertegenwoordigen.’

De benoeming van Van den Hoek als commissaris binnen de RvC van Univé Zuid-Nederland is een aanvulling op de huidige samenstelling. Jong, ambitieus en met aantoonbare affiniteit met het coöperatieve gedachtengoed zorgen voor een goede aansluiting bij de andere commissarissen. “Met Marieke’s toetreding tot onze Raad van Commissarissen, laten we als Univé Zuid-Nederland zien dat we het duurzaamheidsthema serieus oppakken en er willen zijn voor toekomstige generaties leden. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Marieke een waardevolle bijdrage gaat leveren aan de ambitie van Univé om de coöperatie van de toekomst te zijn en te blijven, ”aldus Ad Koppejan, voorzitter van RvC Univé Zuid-Nederland.

Het proces van werving en selectie is begeleid door Board Refreshment. Het bureau zet zich in voor inclusief leiderschap aan de top van elke organisatie.

https://www.unive.nl/zuidnederland/actueel/rvc

Commissaris van vandaag en morgen