Board Refreshment

Samenwerking brengt energie

Board Refreshment en Blikverruimers hebben samen de werving mogen doen voor de Raad van Commissarissen van het recent opgerichte Energietransitiefonds Rotterdam. Board Refreshment en Blikverruimers zijn twee partijen die zich nadrukkelijk inzetten voor diversiteit, inclusiviteit en innovatie in toezicht.

De oprichting van het Energietransitiefonds is een initiatief van de gemeente Rotterdam en financiert innovatieve projecten in Rotterdam. Projecten die helpen de productie, de infrastructuur en het energieverbruik te verduurzamen of de circulaire economie te versterken. Het fonds met een omvang van 100 miljoen euro investeert in projecten in Rotterdam die aan deze doelen werken, een duidelijke maatschappelijke meerwaarde hebben, en die door onvoldoende financiering niet of niet snel genoeg van de grond komen. Saskia Kunst, Wouter Scheepens, Chokri Mousaoui en Hanne van den Berg zijn benoemd tot leden van de Raad van Commissarissen van het Energietransitiefonds Rotterdam. Het fondsbeheer is belegd bij InnovationQuarter.

In de aangestelde Raad van Commissarissen nemen twee nieuwe-generatie toezichthouders plaats: Chokri Mousaoui, een internationaal succesvol cleantech ondernemer en Blikverruimer Hanne van den Berg, expert op het gebied van de maatschappelijke impact van klimaatverandering.

“Met de benoeming van de Raad van Commissarissen en het Investment Committee is het Energietransitiefonds Rotterdam gestart voor grote duurzame investeringen, die een bijdrage gaan leveren aan de stad en haar ontwikkeling en aan het haven- en industriecomplex. Ik ben ingenomen die taak te gaan vervullen met een fantastisch team: Wouter Scheepens, Hanne van den Berg en Chokri Mousaoui. Board Refreshment en Blikverruimers hebben een sterk team samengebracht dat qua samenstelling getuigt van inclusiviteit en evenwichtigheid, met aandacht voor maatschappelijke doelstellingen maar ook voor de zakelijke belangen van stakeholders”, aldus Saskia Kunst, voorzitter Raad van Commissarissen van het Energietransitiefonds Rotterdam.

Voor meer informatie over het Energietransitiefonds: https://duurzaam010.nl/subsidie_thema/energietransitiefonds/

https://www.innovationquarter.nl/rotterdam-jaagt-economie-aan-met-energietransitiefonds/