Board Refreshment

REFRESHMENT TALKS 04

In de serie REFRESHMENT TALKS nemen we je mee met onze ervaringen binnen de Non Executive Search.

Deze keer nemen we je mee in een search waar toezichthoudende ervaring geen rol speelde.

We kunnen enorme waarde behalen wanneer we kandidaten bemiddelen die nog niet in die wereld zitten. Wanneer je nieuw talent naar die tafel van toezichthouders mag begeleiden in plaats van wanneer je talent wat al aan tafel zit rondspeelt. Natuurlijk is dit lang niet altijd mogelijk want ervaring is belangrijk, maar voor ons geeft het uiteindelijk wel heel veel energie en voldoening als het lukt.

Wanneer toezichthoudende ervaring geen rol speelt in de search krijg je ook de meest diverse en inspirerende reacties. En merk je gelijk hoe dit orgaan leeft. Soms hebben we het gevoel dat niemand weet wat een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen is en wat het belang ervan is. Maar als je dan reacties leest op vacatures geënt op de nieuwe generatie toezichthouders dan voel je ook die urgentie om bij te dragen, mee te denken en een kans te krijgen om mee te praten.

Zo ook bij de search naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht van het Mauritshuis. Hier kregen we qua toezichthoudende ervaring vrijwel vrij spel gezien de brede ervaring bij de zittende leden. Een extra perspectief, een extra expertise gebied en vooral een profiel met veel binding met de stad en regio was de opdracht.

Waar wij altijd opletten is om dit profiel in de eerste 4 zinnen van de vacaturetekst duidelijk te maken. Zo proberen we direct gericht een verwachting van de volledige vacature neer te zetten en op die manier zoveel mogelijke kandidaten aan te spreken.

We hebben veel leuke en interessante reacties ontvangen op de vacature. De jongste sollicitant was 24 en de oudste sollicitant was 75. Uiteenlopende motivaties waar de liefde voor het museum de gemeenschappelijke deler was. Hieronder een kleine greep uit sollicitaties:

“Het Mauritshuis is een van de parels van de Nederlandse museumwereld. Wanneer je er ook komt, er is altijd iets moois, interessants, of ontroerends te zien. Als ik een steentje kan bijdragen aan dit prachtige instituut, dan doe ik dat met veel plezier.”

“Toen ons, een jaar geleden […] werd gevraagd in welke Raad van Toezicht we ooit nog eens droomden plaats te nemen, was mijn antwoord die van het Mauritshuis.”

“[…]ik in de tussenuren vaak even langs om tot rust te komen, te genieten van de pracht, maar bovenal om inspiratie op te doen. Het Mauritshuis heeft mij in deze tijd zeer veel steun en inspiratie geboden; ik zou graag dit graag ook voor het museum willen betekenen.”

Maar ook een reactie als: “De vraag naar verschillende perspectieven, context en partners voor meer diversiteit én niet te vergeten inclusie, spreken, raken en motiveren mij daarom om te reageren.” leert ons dat we op de goede weg zijn met het aanspreken en bereiken van potentiële kandidaten.

Uiteindelijk hebben we in deze search een kandidaat kunnen bemiddelen die op ons pad is gekomen door uitgesprokenheid, haar verdienste en haar expertise: Siela Ardjosemito-Jethoe. We zijn benieuwd wat we nog meer van haar gaan zien en wensen haar veel succes! En natuurlijk veel dank aan zowel de opdrachtgever als kandidaat voor het vertrouwen!