Board Refreshment

NBD Biblion Recensie Commissaris Worden

Het boek Commissaris Worden heeft een recensie ontvangen van NBD Biblion:

Een werkboek voor mensen die lid willen worden van een Raad van Commissarissen (RvC) en/of van een Raad van Toezicht. In het boek worden de te zetten stappen één voor één zorgvuldig besproken. Van wat de RvC doet, wat de verantwoordelijkheden, verplichtingen zijn etc. tot en met de toetreding en de verdere ontwikkeling tot commissaris die weet wat hem/haar in de gegeven situatie te doen staat. Het echte werk begint bij een bezinning op je motieven: waarom je het werk van commissaris ambieert. Vervolgens: wat denk je te kunnen bijdragen? Dan: onderzoek doen in de sector waarin je actief wil worden en – daarnaast – zorgen dat je ervaring opdoet als bestuurder (betaald of onbetaald), bijvoorbeeld in een culturele organisatie. Ook: zorg dat je zichtbaar bent op internet. Uiteraard wordt in dit boek het nut van netwerken besproken en wat daarbij komt kijken. Blijven leren is een terugkerend motief in dit boek. Een goed leesbaar en nuttig boek voor hen die hun kansen om commissaris te worden willen vergroten. Geschikt voor aankomend talent voor bestuurlijke/toezichthoudende functies in organisaties.

Recensent: G. Kruis

Het boek is verkrijgbaar via Management Boek.